- Castellano - Catalá  -  English - Français - Italiano - Chinese Pinyin - 

 

Agradezco cualquier aportación de datos, rectificación, sugerencia. Gracias.

Agraeixo qualsevol aportació de dades, rectificació, suggeriment. Gràcies.

 Sarrerako datuak, zuzenketa, iradokizun eskertzen dut. Eskerrik asko.

Agraïsc qualsevol aportació de dades, rectificació, suggeriment. Gràcies.

Agradezo calquera achega de datos, rectificación, suxestión. Grazas

I appreciate any useful information, correction, suggestion. Thank you.

J'apprécie toute saisie d'informations, correction, suggestion. Merci

我明白任何信息,更正,建议。谢谢。